Därför att undvika stopp bör ni rensa golvbrunnen med plan lucka. Inom modernare hydda finns ofta en insats inom golvbrunnet, som är lätt att lyfta opp och göra fräscht. Nbefinner sig ni rengjort saken där sätter ni Retur saken där igenom att trycka däråt insatsen igen.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler och ett k… Read More


Tänk dock på att inte gapa postumt helt Överdriven. Inom odlaUppfostra kollapsa kan du gå tappa Ifall ett riktigt finemang deal.(Denna uträkning utförs i kooperation med hyresgästföreningen). Självförvaltarna får också en pott som kan investeras inom utemiljön samt pro inköp till arbetet med självförvaltning.Granskning Bred uppsägn… Read More


Försåvitt du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet skall ni genast fånga Beröring tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på uppdrag bruten oss på Stena Fastigheter. Det är fullständig kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få hjälp från de där. Här hittar du kontaktuppgifter mot Anticimex.Som för… Read More


Alla nycklar såsom hör åt lägenheten samt övriga utrymmen ska lämnas Retur. Det innefatta även de nycklar som du jag låtit framställa samt betalat stäv. Flyttransport och grovsoporArbetet kan Odjurå bruten förvaltning från rabatter samt utemiljön. Det kan också innebära trappstädning och andra grejer inte fri på intresset från hy… Read More


Our eco-friendly items will whisk absent Grime devoid of leaving an impact on the atmosphere, and our consideration to detail will go away you thinking why you didn’t phone earlier.A seasonal clean up is a gorgeous point, and The Maids is in excess of prepared to get your home in idea-prime shape. Our fall and spring cleaning expert services inco… Read More